Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

2024.06.23 00:01
Domján László
RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

RÉSZVÉTELI-ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Bella Camila (Domján László e.v.) NYEREMÉNYJÁTÉK 2024.07.01 – 07.28

  1. Domján László e.v. (8200 Veszprém, Kankalin utca 3/c.; adószám: 48962265-1-39, a továbbiakban: Mebízó) megbízásából Domján László e.v. (8200 Veszprém, Kankalin utca 3/c.; adószám: 48962265-1-39 a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 7. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos). A Játékban résztvevő Játékos a Bella Camila baby store közösségi Facebook oldalon (https://www.facebook.com/bellacamilababystore) a Játékról szóló bejegyzés alapján hozzászólásban válaszol a poszt képen feltett kérdésre a leírásnak megfelelően. A Játék sorsolásain minden hozzászóló csak #egy kommentjével vehet részt. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Nyereményre való jogosultságot a Játékról szóló bejegyzéshez kapcsolódó hozzászólás megtörténtének tényével kell igazolni.
  2. Játék #időtartama: A Játék 2024. július 1. 08:00 perctől, azaz a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában meghatározott bejegyzés közzétételétől 2024. július 28. 00:00 percéig tart.
  3. A Játék #menete: A Játékos a Játékról szóló bejegyzésben leírtak alapján hozzászólásban belinkeli a www.bellacamila.comwebshopból kiválasztott termék linkjét és így vehet részt a Játékban. A válaszok helyességét minden esetben a Megbízó ellenőrzi, és csak az általa helyesnek ítélt válaszok vehetnek részt a sorsolásban. Amelyik Játékos hozzászólásában trágár, illetlen, becsmérlő kifejezéseket használ, káromkodik szabályszegésével automatikusan kizárja magát a Nyereményre jogosultak köréből. Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett hozzászólásért.

A játék három fordulóból áll. A három forduló lezárását jelentő sorsolás időpontjai:

- július 14. (zárás július 14 .18:00)

- július 21. (zárás július 21. 18:00)

- július 28. (zárás július 28. 18:00)

  1. #Nyeremények:

4.1.

Első hét: 1 nyertes

Nyeremény:

Névre szóló cumilánc és 1 db nyuszis rágóka

4.2.

Második hét: 1 nyertes

Nyeremény:

Névre szóló cumilánc és 1 db nyuszis rágóka

4.3.

Harmadik hét: 1 nyertes

Nyeremények:

Névre szóló cumilánc és 1 db nyuszis rágóka

 

  1. Nyeremények #kisorsolásának időpontjai:

» 2024. július 14. 21:00 1 nyertes

» 2024. július 21. 21:00  1 nyertes

» 2024. július 28. 21:00 1 nyertes

A sorsolásokat a Szervező intézi a véletlenszerűség elvének megfelelően, a random.org segítségével. Szervező összesen 3 nyertest valamint sorsolásonként 2-2 tartaléknyertest is sorsol. Az egyes Nyereményeket az a Játékos nyerheti meg, aki a jelen Részvételi- és Játékszabályzatnak megfelelően a Játékról szóló bejegyzés alapján kommentben belinkeli a www.bellacamila.com webshop-ban a számára leginkább tetsző termékünket. Abban az esetben, amennyiben a kisorsolt Nyertes Játékos nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a Nyereményre való jogosultság tényéről történő értesítést követő 48 órán belül nem reagál a kapcsolatfelvételre, vagy amennyiben a Nyereményt nem kívánja átvenni, helyette a tartaléknyertesként kisorsolt Játékosok valamelyike válik jogosulttá a Nyereményre a kisorsolás sorrendjében, amennyiben eleget tesz jelen Játékszabályzat feltételeinek.

  1. Nyertesek #értesítése, Nyeremények #átadása: A Szervező a mindenkori Nyertest a Facebook kommunikációs csatornáin keresztül értesíti a sorsolás pillanatától számított maximum 72 órán belül. A Nyeremények átadását Szervező #közvetlenül a Nyertessel egyezteti. Ha a Nyeremény átadásával kapcsolatos együttműködési kötelezettségnek Nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem Megbízó, sem Szervező terhére nem értékelhető. A Megbízó fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. Megbízó és Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.
  2. Egyéb rendelkezések: Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt személyi és alaki feltételeknek. A Nyeremények átvételének egyeztetésekor a Nyertes Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból ki vannak zárva Megbízó és Szervező dolgozói, valamint ezen személyek Ptk. 8.1. § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. Amennyiben a mindenkori Nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek kizárólag a törvényes képviselőjük útján vehetnek részt. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

Szervező kijelenti, hogy a Játék szervezésében a Facebook nem vett részt, a Játékkal kapcsolatban a Facebook-ot semmilyen felelősség nem terheli. Szervező a Játék során tudomására jutott adatokat a Facebook-nak nem továbbítja. Szervező kijelenti és szavatolja, hogy a Játékosok a Facebook-kal szemben semmilyen igényt nem érvényesíthetnek a Játékkal kapcsolatban.

  1. #Adatkezelési feltételek: Szervező kijelenti, hogy a Játék során személyes adatot nem kezel. A megadott adatokat Megbízó saját adatkezelési szabályzata alapján kezeli, melynek részletei itt olvashatóak

https://bellacamila.com/shop_help.php?tab=privacy_policy

Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. Bármilyen, módosításról szóló értesítést a Bella Camila baby store Facebook oldalon keresztül közöl a Játék résztvevőivel.

 

 

  1. június 13.

 

Domján László e.v. Szervező

 

8200 Veszprém, Kankalin utca 3/c

 

A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja, MNB engedély száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártya adatai áruházunkhoz nem jutnak el.